Kamu Yapı & İnşaat Sözleşmeleri Mevzuatı - Ali POLAT
  Yapı işleri makale ve görüşler
 

 Yapı işleri makale ve görüşler

Basiretli tacir - Can ATİK

Mimari projenin değiştirilmesi - Hayri BOZGEYİK

İnşaat hukukunda dürüstlük kurallarının önemi - İlker Hasan DUMAN

Eser sözleşme - Ahmet ÇELİK

Sözleşmelerin değişen koşullara uyarlanması - Murat DEVELİOĞLU

Yapı iznini (İnşaat Ruhsatını) alma yükümlülüğü - İlker Hasan DUMAN

Yargı kararı ile değişen yüklenici - İsmail Zeki BÖKE  

Uygulamada sebepsiz zenginleşme - Adnan KORAY

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde vergi tevkifatı - Atilla İNAN

Kamu ihalelerinden yasaklama kararlarının anayasa hukuku açısından değerlendirilmesi - Atilla İNAN

Yapım işlerinde gecikme cezasının miktar ve kapsamı - Muhsin ALTUN

Yapı şantiye şefi’nin hukuki görevi nedir - Ahmet ÖZÜRÜN

Kamu yapım işlerinde gecikmelerin kaynakları ve sözleşmelerde süre uzatımı - H. Hüseyin GÜRHAN

KİK düzeltici işlem kararından sonra ihaleyi iptali - Atilla İNAN

Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde iş artışı ve eksiliş bedelleri - Atilla İNAN

İnşaat taahhüt işlerinde hakedişler - Mehmet ŞENLİK

İdarenin Sözleşmeleri - Yasin ŞAHİNKAYA

İstisna sözleşmesinde müteahhidin borçları - Osman Fırat TURAN

Teminat mektuplarında vade ve zamanaşımı

Türk borçlar kanunu uyarınca sebepsiz zenginleşme

Türk hukuku ve FIDIC kapsamında ek ücret

Vekaletsiz iş görme

Kamu sözleşmelerinde gecikme cezasının hukuki niteliğinin sonuçları

Geçici kabulden sonra yapılan hakediş ödemelerinde stopaj

İş artışı ile fiyat farkı ödemelerinde damga vergisi uygulaması - Hacı Bayram ÇOLAK

Yapım işlerinde ilave iş artışları ve damga vergisi kesintisi - Aysun KOÇAK  

Sayıştay ve yapım işlerinde fiilî-fiziki denetim - Tuncay GÜRSEN  

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=