Kamu Yapı & İnşaat Sözleşmeleri Mevzuatı - Ali POLAT
  Müteahhit karı ve genel gider
 

 

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

 

Sayı     : B.09.0.YFK.0.00.

Konu   : Birim Fiyatlar.

 

 

……. … ……. BAKANLIĞINA

(……….. ... ……………. ………… Genel Müdürlüğü)

 

 

İlgi     : 19/01/2011 tarih ve ……………………………… -4512 sayılı yazınız.

 

İlgi yazınızda; ağaçlandırma, erozyon kontrolu, rehabilitasyon ve orman fidanlık çalışmalarına ait birim fiyatların, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İnşaat Birim Fiyat Analizlerinden faydalanılarak  Genel Müdürlüğünüzce tespit edildiğinden bahisle, bu çerçevede, İnşaat Birim Fiyat Analizleri kitabındaki % 25 müteahhit karının detaylandırılarak bilgi verilmesi istenilmektedir.

 

Birim fiyatlarımızda yer verilen % 25 müteahhitlik karı ve genel giderler oranının ne kadarının müteahhitlik karı ve ne kadarının genel gider olduğuna ilişkin olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık Kurulu tarafından alınmış olan 06.04.1955 tarih ve 60 sayılı Kararda; % 25 müteahhitlik karı ve genel giderler oranının ayırımı yapılarak, bu oranın % 10’unun müteahhit karı, % 15’inin ise umumi masraflara (genel giderler) ilişkin olduğu, belirlenmiştir.

 

Söz konusu Karar örneği ekte gönderilmekte olup, bu Karar ile ortaya konulan belirleme, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kabul gören yerleşik bir uygulama haline gelmiş bulunmaktadır.

 

Bilgilerinizi arz ederim.

 

 

 

 

Fuat ARABACI

Bakan a.

Kurul Başkanı V.

 (imza)

 

 

 

EK: Kararı örneği (1 Ad.)

 

 


 

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=