Kamu Yapı & İnşaat Sözleşmeleri Mevzuatı - Ali POLAT
  İşin bitirildiği tarih içinde ceza kesilir 20.12.2011 - 34100
 


Temyiz Kurulu Kararı

 

Saymanlık Adı : Kocaeli Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü
Yılı : 2005
Dairesi : 6
İlam No : 1044
Dosya No : 32853
Tutanak No : 34100
Tutanak Tarihi : 20.12.2011

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü:

1044 sayılı ilamın 9’uncu maddesinde, İzmit İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Bölge Başkanlığı tarafından Küre İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.’ye ihale edilen 634.000,00 YTL sözleşme bedelli “Karamürsel Eğitim Merkezi Komutanlığı 703, 704, 730, 740 ve 750 no.lu Binalarının Kapalı Spor Salonu Olarak Tadilatı ve Onarımı İnşaatı İşi”ne ilişkin olarak müteahhitten kesilen gecikme cezasının eksik hesaplanması nedeniyle toplam 317,00 YTL.’ye tazmin hükmolunmuştur.

Dilekçi dilekçesinde, İşin sözleşmesine göre bitim tarihinin 27 Kasım 2005 olduğunu, 27 Kasım 2005 günü yüklenicinin yasal iş süresine dahil olduğunu, Yani 27 Kasım 2005 günü yüklenicinin cezasız olarak çalışacağı gün olduğunu, İşin 27 Kasım 2005 tarihi itibariyle tamamlandığının ancak 28 Kasım 2005 günü tespit yapılarak görülebileceğini, Nitekim kontrol heyetinin de 28 Kasım 2005 tarihinde işin tamamlanmadığını gördüğünden gecikme cezası 28 Kasım 2005 tarihinden itibaren başladığını, Yüklenicinin işi 26 Aralık 2005 tarihinde tamamladığını, Buna göre 26 Aralık 2005 gününün cezalı döneme dahil edilmemesi gerektiğini, 26 Aralık 2005 günü kontrol heyeti tarafından işin tamamlandığına dair yapılan tespitin, işin en geç 25 Aralık 2005 gününde bittiğini gösterdiğini, Dolayısıyla gecikme cezası hesap edilirken 28 Kasım 2005 (dahil) ile 25 Aralık 2005 (dahil) tarihleri arasındaki günler sayılarak 28 gün cezalı çalışma günü bulunduğunu ve 28 güne ait gecikme cezasının da yüklenici firmadan kesildiğini, gecikme cezası 1 (bir) gün eksik hesap edilerek yüklenici firmaya fazla ödeme yapılmadığını belirterek kararın iptal edilmesini talep etmektedir

Sayıştay Savcılığı “Söz konusu işin bitim tarihi 27.11.2005 dir. Yüklenici işi süresinde bitirememiş cezalı durumuna düşmüş ve işi 26.12.2005 tarihinde tamamlamıştır. Bu durumda hesap şekli 26.12.2005-27.11.2005= 29 gün olarak hesaplanır. Bu durumda 29 gün cezalı çalışıldığından bir yanlış hesaplama söz konusu olmadığına göre temyiz itirazlarının reddi ile daire Kararının onanmasına karar verilmesinin uygun olacağı” şeklinde görüş bildirmiştir.

İdare ile yüklenici arasında imzalanan sözleşmede;

“10.2.1. İdarece verilen süre uzatımı hariç, iş zamanında bitirilmediği takdirde geçen her takvim günü için yüklenicinin hakedişinden sözleşme bedelinin 0,0005 (onbindebeş) oranında gecikme cezası kesilir.” Denilmektedir.

Söz konusu işin süresi 210 gün, işe başlama tarihi 02.05.2005, iş bitim tarihi de 27.11.2005 olarak belirlenmiştir. Yüklenici işi 26.12.2005 tarihinde bitirdiğine göre 29 gün için ceza hesaplanması gerekmektedir. Dilekçi tarafından gecikmenin ancak bir sonraki gün tespit edilebileceği, bu nedenle (1) günlük eksik hesaplamanın olmadığı ifade edilmekte ise de; sözleşmenin 10’uncu maddesinde de belirtildiği üzere sürenin bitimininden itibaren her geçen takvim günü için ceza kesileceği belirtildiğine göre tespitin yapıldığı gün için de gecikme cezası kesilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle dilekçi iddialarının reddi ile 1044 sayılı ilamın 9’uncu maddesinde, toplam 317,00 YTL.’ye ilişkin tazmin hükmünün TASDİKİNE,

Karar verildiği 20.12.2011 tarih ve 34100 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=