Kamu Yapı & İnşaat Sözleşmeleri Mevzuatı - Ali POLAT
  Havanın fen noktasında gecikme cezası 20.10.1992 - 22845
 

Temyiz Kurulu Kararı

 

Tutanak No : 22845
Tutanak Tarihi : 20.10.1992

Anılan işin süresi inşaata ait yer tesliminin yapıldığı günden başlamak üzere 130 takvim günü olarak belirlendiği, iş yerinin de 8.7.1986 tarihinde teslimi yapıldığına göre işin, çalışılmayan devreden önceki 14.11.1986 tarihinde bitirilmiş olması gerekmektedir. Ancak işin bu tarihte bitirilmediği, idarece de her hangi bir süre uzatımı verilmeden cezalı olarak sürdürüldüğü ve 7.8.1987 tarihinde bitirildiği görülmektedir.

 

Bu durumda ortada fiilen, 7.8.1987­14.11.1986=262 takvim günü gecikme bulunmaktadır. Burada havanın fen noktasından çalışılmayan gün olarak belirlenen 1.12.19861.4.1987 tarihleri arasında kalan günlerin, bahse konu gecikmeli günlerden ayrık tutulmaları söz konusu değildir. Çünkü çalışılmayan dönemin ne zaman dikkate alınacağı sözleşme maddesinde belirlenmiştir. Bunlar yalnızca keşif artışları ve süre uzatım kararlan ile sınırlı olduğuna göre ceza kesilmek suretiyle işe devam edilmesi halini içermemektedir. Kaldı ki sözleşmesinde gecikme cezalarının takvim gününe göre kesileceği de öngörülmüştür.

 

 

Her ne kadar Yüksek Fen Kurulunun 30.10.1885 tarih ve 2­A/631 sayılı karannda havanın fen noktasından çalışmaya elverişli bulunmayan günleri için gecikme cezası kesilmesinin uygun olmayacağı öngörülmüş ise de söz konusu karar, sözleşme hükmüne uygun düşmemektedir.

 

Açıklanan nedenlerle havanın fen noktasından çalışmaya elverişli bulunmayan günler için de gecikme cezası kesilmesi gerekmektedir.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=