Kamu Yapı & İnşaat Sözleşmeleri Mevzuatı - Ali POLAT
  Onaylayanın sorumluluğu 20.05.2014 - 39030
 


Temyiz Kurulu Kararı

 

Saymanlık Adı : Antalya Büyükşehir Belediyesi
Yılı : 2009
Dairesi : 8
İlam No : 1396
Dosya No : 38395
Tutanak No : 39030
Tutanak Tarihi : 20.05.2014

1- 1396 sayılı İlamın 8. maddesi ile Muzaffer Oflaz yüklenimindeki 17.374.673,93-TL ihale bedelli “Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İnşaatı” işinde; hakedişten kesilmesi gereken beton ve demir miktarlarının eksik kesildiği, ayrıca hiç ödenmemesi gereken bazı imalat bedellerinin ödendiği; teknik şartnamede yer alan ve yüklenicinin teklif ekinde verdiği asansör fiyatına dahil olan tahrik farkı, acil kurtarma tertibatı ve kat yükseklik farkı için yeni birim fiyat tanzim edilerek ödeme yapıldığı; VRV klima sistemi yerine yapılan chiller borulama sisteminin fiilen yapılan miktarların hakedişteki miktarlardan daha düşük olduğu, bazı kalemlerin bedellerinin Bayındırlık 2007 yılı birim fiyatları üzerinden ödenmiş olduğu ve temel indeks olarak iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait indeksin esas alınması gerekirken ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan önceki ayın indeksinin esas alınarak fiyat farkı hesaplandığı gerekçesiyle toplam 1.137.058,37 TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

(*İlamda söz konusu tazmin hükmü A), B), C) ve D) fıkraları olarak 4’e ayrılmış, A) fıkrasından 304.695,47 TL, B) fıkrasından 51.308,74 TL, C) fıkrasından 294.817,77 TL, ve D) fıkrasından 486.236,39 TL olmak üzere; ilam maddesine ilişkin metin sonunda bu fıkralardan teker teker bahsedilmek suretiyle toplam 1.137.058,37 TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.)

SONUÇ: Dilekçinin ödeme emri belgelerine ekli gerçekleştirme belgelerinde (hakediş raporları, birim fiyat tutanakları vb.) Onaylayan sıfatı ile imzası bulunduğundan dilekçinin SORUMLULUK İTİRAZINA İLİŞKİN TALEBİNİN REDDİNE, karar verilmiştir.2- 1396 sayılı İlamın 9. maddesi ile Öz Doğuş Tic. San. Ltd. Şti. yüklenimindeki 1.904.568,30-TL anahtar teslim götürü bedel sözleşme bedelli “Sobacılar Çarşısı İnşaatı” işinde; uygulama projesinde B, C, D, E, F ve G bloklarda granit seramik ile fugalı döşeme kaplama yapılması öngörüldüğü ve kesin hesapta bu bloklarda seramik kaplama yapılmış gibi metraj çıkarıldığı halde sadece D blokta söz konusu imalatın yapıldığı ve kesin hesapta 932 m² olan her renk fayans ile duvar kaplaması yapılması imalatının hakedişte 980 m² üzerinden ödendiği gerekçesiyle toplam 24.646,78 TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

(*İlamda söz konusu tazmin hükmü A) ve B) fıkraları olarak 2’ye ayrılmış, A) fıkrasından 22.903,97 TL ve B) fıkrasından 1.742,81 TL olmak üzere; ilam maddesine ilişkin metin sonunda bu fıkralardan teker teker bahsedilmek suretiyle toplam 24.646,78 TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.)

SONUÇ: İlamın 8. maddesi için belirtilen gerekçelerle sorumluluk itirazının reddine karar verildikten sonra dilekçi iddialarının kısmen kabulü ile 1396 sayılı İlamın 9. maddesi ile verilen 24.646,78 TL tutarındaki tazmin hükmünden mevzuata uygun olarak ödenen 15.023,58 TL’nin düşülerek, geriye kalan ve mevzuata aykırı olarak ödenen [sadece A) fıkrasıyla ilgili] 9.623,20 TL’nin; Harcama Yetkilisi (Fen İşleri Daire Bşk. V.) Sebahat ÇEVİK ile Gerçekleştirme Görevlileri (İnşaat Mühendisi) M. Eren GÜL, (Mimar) Funda BEŞİKÇİOĞLU ve (Yatırımlar Şb. M.) Oğuz A. ŞAVK ile Onaylayan (Genel Sekreter) Ali DEVECİ uhdelerinde kalmak üzere, hükmün 9.623,20 TL olarak DÜZELTİLEREK TASDİKİNE, karar verilmiştir.3- 1396 sayılı İlamın 10. maddesi ile Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.-Construccionre Y. Aluxilior de Ferrocarriles S.A. Ortak Girişimi yüklenimindeki “Antalya Hafif Raylı Sistem 1. Aşama Yapım” işinde; yeni birim fiyat hesabında yüklenicinin teklif ekinde verdiği fiyatlar yerine ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen “Zorunlu Hallerde Yaptırılacak İlave İşlere Ait Teklif Fiyat Listesi”nin esas alınarak kamu idareleri birim fiyatlarının kullanıldığı; 3 cm granit kaplama yerine proje değişikliği ile 2 cm granit kaplama yapılmasına karar verilmesine rağmen iki malzeme arasındaki fiyat farkının hakedişten kesilmediği ve 18.465/3-A polimer esaslı 3 mm polyester keçe taşıyıcılı örtü imalatı için yeni birim fiyat yapılmasında bazı girdilerin analizlerden çıkarılmayarak yeni birim fiyatın hatalı hesaplandığı gerekçesiyle toplam 1.982.707,60 TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

(*İlamda söz konusu tazmin hükmü A), B) ve C) fıkraları olarak 3’e ayrılmış, A) fıkrasından 1.881,626,15 TL, B) fıkrasından 48.492,86 TL ve C) fıkrasından 52.588,59 TL olmak üzere; ilam maddesine ilişkin metin sonunda bu fıkralardan teker teker bahsedilmek suretiyle toplam 1.982.707,60 TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.)

SONUÇ: İlamın 8. maddesi için belirtilen gerekçelerle sorumluluk itirazının reddine karar verildikten sonra dilekçi iddialarının kabulü ile 1396 sayılı İlamın 10. maddesi ile verilen 1.982.707,60 TL tutarındaki tazmin hükmünden mevzuata uygun olarak ödenen [A) ve C) fıkralarıyla ilgili olan] 1.934.214,74 TL’nin düşülerek, geriye kalan ve mevzuata aykırı olarak ödenen [B) fıkrasıyla ilgili olan ve herhangi bir itiraz olmayıp sonradan tahsil edildiği belirtilen) ve 3 cm granit kaplama yerine proje değişikliği ile 2 cm granit kaplama yapılmasına karar verilmesine rağmen iki malzeme arasındaki fiyat farkının hakedişten kesilmemesinden kaynaklanan 48.492,86 TL’nin; Harcama Yetkilisi (Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı) Nazif ALTINPINAR, Gerçekleştirme Görevlileri (UKOME Şube Müdür V.) Emel YORULMAZ ve (Trafik Şube Müdürü) Sarp EMEKCİL, Hakedişi Düzenleyenler (İnşaat Mühendisi) Hafise TEKELİ, (Mimar) Ertunç EKİZ, ve (İnşaat Mühendisi) Onur Eren ÜGE, Kontrol Eden (Raylı Sistem Koordinatörü) Hülya ATALAY ile Hakedişi Onaylayan (Genel Sekreter) Prof. Dr. Mehmet Rıfkı AKTEKİN uhdelerinde kalmak üzere, hükmün 48.492,86 TL olarak DÜZELTİLEREK TASDİKİNE, karar verilmiştir.4- 1396 sayılı İlamın 12. maddesi ile İnprodek A.Ş. yüklenimindeki 5.594.081,00-TL anahtar teslim götürü bedel sözleşme bedelli “Engelliler ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı” işinde inşaat, mekanik ve elektrik imalatlarına ilişkin olarak kamu zararına sebebiyet verildiği gerekçesiyle 242.331,72 TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

(*İlamda söz konusu tazmin hükmü I), II) ve III) fıkraları olarak 3’e ayrılmış, I) fıkrasından 150.309,70 TL, II) fıkrasından 3.574,94 TL ve III) fıkrasından 88.447,08 TL olmak üzere; ilam maddesine ilişkin metin sonunda bu fıkralardan teker teker bahsedilmek suretiyle toplam 242.331,72 TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.)

SONUÇ: İlamın 8. maddesi için belirtilen gerekçelerle dilekçinin SORUMLULUK İTİRAZINA İLİŞKİN TALEBİNİN REDDİNE, karar verilmiştir.

 

 

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=