Kamu Yapı & İnşaat Sözleşmeleri Mevzuatı - Ali POLAT
  Teknik personel 02.07.2013 - 37454
 


Temyiz Kurulu Kararı

 

Saymanlık Adı : Bursa Uludağ Üniversitesi Muhasebe Birimi
Yılı : 2009
Dairesi : 7
İlam No : 427
Dosya No : 36673
Tutanak No : 37454
Tutanak Tarihi : 02.07.2013

427 sayılı ilamın 2. maddesi ile Engin Çelik İnş. San. Tic. Ltd. Şti. yüklenimindeki “Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İkmal İnşaatı İşi”nde, sözleşmesi gereği iş yerinde devamlı olarak bulundurulması zorunlu teknik personelin iş başında bulunmadıkları günler için ceza kesilmediği gerekçesiyle 127.175,85 TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

Dilekçi 427 sayılı ilamın 2. maddesi ile verilen 127.175,85 TL tutarındaki tazmin hükmüne itiraz etmekte ise de; söz konusu ilamın 2. maddesi ile verilen tazmin hükmü yargılamanın iadesi yoluyla düzenlenen 01.04.2013 tarih ve 1414 sayılı (13.12.2012 tarih ve 11034 tutanak sayılı) ek ilam ile söz konusu personele 04.12.2009 tarihinden 06.08.2010 tarihine kadar aylık ödendiğine dair Garanti Bankasının maaş ödeme bilgileri yazısı ile SGK bilgi formlarının gönderilmesi; anılan işe ait sözleşmenin (23.1) maddesinde teknik personellerin iş yerinde sürekli olarak değil devamlı olarak bulundurulacağının düzenlenmesi; teknik personele yapılan ödemelerin işin asli unsuru olmayıp, genel gider kalemi içinde yer alan bir tutar olması; esas itibari ile yılı geçtikten sonra birtakım kişilerden alınan şifai bilgilere dayanarak mühendislerin işe gelmedikleri yönünde kanaate ulaşmanın hukuki dayanaktan yoksun bulunması ve şantiye defterinin de düzenli olarak onaylandığının tespiti sebebiyle sorumluların uhdesinden kaldırılmış bulunduğundan bu hususta Kurulumuzca YAPILACAK İŞLEM OLMADIĞINA,

Karar verildiği 02.07.2013 tarih ve 37454 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=